top of page

17. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın çıkardığı ferman üzerine yerleşime açılan Yeniköy’de Trabzon ve Rize’den getirilen Rum ve Türk aileler iskân edilir. Evliya Çelebi, Karadeniz’e giden gemilerin kaptanlarının Galata’dan ve Yeniköy’den peksimet aldığını yazar. Bu nedenle Yeniköy “Peksimet İskelesi” olarak da anılır. Kaynaklarda iskele civarında 18 fırın bulunduğu yazılıdır.
Bu 18 fırından bir Rum aileye ait olan sonuncusunun üzerinde 1817 tarihi bulunmaktadır ve bu fırının,
1934 yılında şimdiki sahibi Safranbolulu Kayıkçı ailesinin büyükleri tarafından satın alındığı bilinmektedir. 
Adı geçen fırın 1955 yılında yol istimlaki ile yıkılır ve iskelenin sokağına taşınır.
Günümüzde ise artık ana cadde üzerindeki yerinde faaliyetini sürdürmektedir. İmalathanesi de aynı binada bulunan fırının mamulleri
Rumlardan kalan formüllere sadık kalınarak üretilmekte ve günlük olarak taş fırında odun ateşiyle pişirilmektedir.
Ürünler, bu pişirme özelliği ve kullanılan ham maddelerin kalitesi neticesinde hava almadan muhafaza edildiğinde çok uzun süre
ilk günkü lezzeti ve gevrekliği bozulmadan dayanmaktadır.

bottom of page